Het Laatste Nieuws.

SG begint meldpunt voor klachten huurders

GROESBEEK - De politieke partij Sociaal Groesbeek is een meldpunt begonnen voor klachten van huurders die vastlopen bij hun verhuurder. Voor huurders van de wooncorporaties (Oosterpoort en Waardwonen) én  particuliere verhuurders, zoals Vestia.

De reden is, zo zegt SG-voorman Hans Peters, 'dat wij op straat nogal eens aangesproken worden door huurders die een klacht hebben met de vraag 'Kunnen jullie daar nou niks aan doen'?

Let wel: de klagende huurders moeten zich eerst met hun klacht tot de verhuurder gewend hebben. ,,Maar als ze daar niet verder komen, dan kunnen ze zich tot ons wenden om hulp", aldus Peters.

Ofschoon pas net gestart, zijn er al enkele klachten bij het meldpunt binnen gekomen. Die hebben vooral betrekking op overlast en op de oplevering van een woning. ,,Er komen vaker mensen in een wijk wonen - landelijk beleid - die begeleiding nodig hebben. Maar aan die begeleiding schort het wel eens", zegt Peters. ,,Er wordt althans vooral in dit soort gevallen geklaagd over overlast: nachtelijke herrie en zo.''

Tegels

En wat betreft het opleveren van een woning? ,,Tuinen waar de tegels uit zijn: woonkamers waar de plinten weg zijn en een nieuw gipsplafond (dat wel) dat niet gestuct is.  Zo lever je een woning niet op.  En veel huurders, denk aan mensen die in scheiding liggen, hebben gewoon het geld niet om dat dan zelf maar te doen. En wat te denken van  de huurders van Vestia die een appartement huren en daar een betaalde parkeerplek bij moeten nemen, ook als ze geen auto hebben?"

Vestia laat weten dat 'ons beleid is dat als een parkeerplaats gekoppeld is aan de woning, deze afgenomen moet worden'. ,,Men mag de parkeerplaats doorverhuren en wij bieden dan een standaard huurovereenkomst aan die de huurder kan gebruiken. De achtergrond is dat gemeenten ons soms verplichten bij nieuwbouw parkeerplaatsen te creëren. Bij dit complex (in Groesbeek-centrum, red.) is er voor gekozen deze parkeerplaatsen te koppelen aan de woning om het project rendabel te houden.''

Wooncorporatie Oosterpoort is gematigd enthousiast over het nieuwe meldpunt. ,,We begrijpen dat huurders zich in sommige gevallen niet gehoord voelen. Dan is zo’n initiatief als dit meldpunt fijn. Het is laagdrempelig", aldus een woordvoerster.

Het emailadres dat speciaal hiervoor geopend is: huurproblemen@sociaalgroesbeek.nl


Bouwkeet bij 't  Kruus.

Sociaal Groesbeek op tv zender RN7.Berg en Dal: geen spoortje en geen windmolens

GROESBEEK - Reactivering van het spoorlijntje Nijmegen-Kleef is wat de nieuwe 'regering' van Berg en Dal betreft niet aan de orde. En voor windmolens is in deze gemeente ook al geen plaats.

Dat bleek dinsdagavond in het gemeentehuis in Groesbeek, waar de kersverse coalitie van CDA, GroenLinks, Polderbreed en GVP (Groesbeekse Volks Partij)  na anderhalve week van onderhandelingen hun plannen voor de komende vier jaar bekend maakten.

Verdere speerpunten zijn dat het centrum van Groesbeek niet afgesloten wordt voor het verkeer. Gekeken wordt of hier 'shared space' ingevoerd kan worden. Dat is een  verkeerssituatie waarbij alle weggebruikers (auto's, voetgangers en fietsers) dezelfde rechten hebben. 

De verwachting is dat alle verkeersdeelnemers dan extra voorzichtig zijn en dat auto's het centrum vaker zullen mijden. Het CDA wilde het centrum per se open houden voor auto's; GroenLinks pleitte verkeersluw of zelfs afsluiten voor auto's. Deze partijen hebben elkaar in het midden getroffen.

Mobiliteitsonderzoek

Overigens kondigt de coalitie een mobiliteitsonderzoek aan naar de toenemende verkeersdruk, ook in Leuth en Breedeweg. Daarbij wordt ook vervoer over water (het watertaxiplan van het CDA) meegenomen en wordt er extra aandacht gegeven aan de voetganger en de fietser. 

Als het gaat om de dijken in de polder: die blijven open voor verkeer.  Wel wordt overwogen om parkeren of zelfs stoppen op de dijken - vooral in het weekend is het er druk - te verbieden. Bekeken wordt - een suggestie van Polderbreed - of er bij boeren in weilanden parkeerplaatsen ingericht kunnen worden.

Wat betreft duurzaamheid concludeerde de nieuwe GroenLinks-wethouder Nelson Verheul dat er 'geen draagvlak is voor windmolens'. Verheul gaat nu op zoek naar andere oplossingen.  Zoals 'participatie in schone energie buiten de gemeentegrenzen', zoals in het regeerakkoord genoemd wordt. Denk aan het leasen van windmolens op zee.

De coalitie wil voorts een onderzoek naar een 'alternatieve invulling' van de megafarm aan de Dennenkamp in Groesbeek. Een plan om hier een melkfabriek in te vestigen werd eerder door de raad afgewezen. De hondenpoep wordt aangepakt, zonder hondenbelasting in te voeren; de belastingen gaan sowieso niet omhoog, alleen als laatste redmiddel. 

Bouwen

Er wordt gebouwd in Groesbeek, Beek, Millingen, Leuth en Kekerdom (620 huizen tot 2027).  Ofschoon steeds meer mensen zorg nodig hebben, wordt ernaar gestreefd om op de kosten van inhuur binnen vier jaar met vier ton terug te brengen, zoals onder meer door de GVP bepleit. Dat moet door efficiënter te gaan werken.