Het Laatste Nieuws.

Landingsplaatsen moeten op lijst cultureel erfgoed, stelt Sociaal Groesbeek voor

GROESBEEK - Op 17 september 1944 sprongen boven Groesbeek de luchtlandingstroepen (82nd Airborne Division) uit de vliegtuigen: zij kwamen neer op Klein Amerika en langs de Wylerbaan. Daarom moeten deze plekken aangewezen worden als cultureel erfgoed.

Een voorstel van deze strekking zal Sociaal Groesbeek donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in het gemeentehuis van Berg en Dal indienen. 'Deze historische plaatsen moeten we beschermen en behouden zodat toekomstige generaties kunnen blijven herdenken wat zich hier voor onze vrijheid heeft afgespeeld', aldus Sociaal Groesbeek.

Economie

Sociaal Groesbeek wijst erop dat ‘onze gemeente een belangrijke rol gespeeld heeft tijdens de operatie Market Garden. Herinneringstoerisme is belangrijk geworden in Berg en Dal. De luchtlandingsplaatsen en het Bevrijdingsmuseum spelen hierin een belangrijke rol. En het toerisme stimuleert de plaatselijke economie.’

Sociaal Groesbeek wil dan ook dat de gemeente contact opneemt met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, en wil dat ook in de bestemmingsplannen vastgelegd wordt dat het om cultureel erfgoed gaat. Hoeveel geld daarvoor nodig is, is nog niet bekend. Maar Sociaal Groesbeek wil wel budget beschikbaar stellen.

Bron: de Gelderlander 29 okt. 2018


SG: “Bosvijver ‘t Koepeltje moet gerenoveerd worden”

GROESBEEK – Sociaal Groesbeek (SG) wil dat bosvijver ‘t Koepeltje (De Koepel) in Groesbeek wordt gerenoveerd.

De lokale partij zal daarom een motie indienen tijdens het begrotingsdebat van aanstaande donderdag.

Hulpactie in de zomer

Tijdens de droogte deze zomer hebben twee inwoonsters uit Groesbeek het initiatief genomen om de drooggevallen vijver te vullen met water. De brandweer in Groesbeek pompte 20.000 liter water in de bosvijver, zodat de dieren waren voorzien van drinkwater. De vijver loopt telkens langzaam leeg.

Dieren en historie

De vijver is niet alleen belangrijk om dienst te doen als drinkwater. “Vooral kikkers, padden, salamanders maar libellen zijn voor hun voortplanting afhankelijk van watertjes zoals De Koepel “, zegt SG. Ook vanuit historisch oogpunt is het de moeite waard om de vijver te kunnen behouden. De vijver staat volgens SG al sinds 1570 aangegeven onder de naam “Vlasroet”. De naam “De Koepel” zou na 1860 bedacht zijn.

Het college van burgemeester en wethouders wordt in de motie verzocht om contact op te nemen met Staatsbosbeheer en een plan te bedenken om renovatie mogelijk te maken.

 

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl

Sociaal Groesbeek: 'weet u dat daar gedeald wordt?'

GROESBEEK - De lokale politieke partij Sociaal Groesbeek trekt aan de bel over 'handel in verdovende middelen bij de Pluryn-locaties Kerkstraat en Cranenburgsestraat'. 

Sociaal Groesbeek doet dat in een schriftelijke vraag aan burgemeester en wethouders. 'Bij personeel van Pluryn en wijkagenten is bekend dat bij deze locaties wordt gedeald. Is dat u ook  bekend en zo ja, wat is uw actie daarop?', zo wil Sociaal Groesbeek weten.

De politie laat desgevraagd weten dat 'er enkele weken geleden twee dealers en een gebruiker in de Cranenburgsestraat zijn aangehouden'. Hangende het onderzoek kan de politie geen verdere mededelingen doen. Of het cliënten van Pluryn betreft kan ook een woordvoerster van Pluryn niet zeggen. Wel dat hier 'kwetsbare mensen wonen en daar komen dealers op af'.  

In de Kerkstraat is de Pluryn-afdeling Kemnade-Buiten gevestigd: een voorziening voor een gemengde groep cliënten (25) met een licht verstandelijke handicap (25 tot 65 jaar) en met uiteenlopende problematieken. Er is 24-uursbegeleiding aanwezig. Cliënten kunnen in Kemnade-Buiten, blijkens de website van Pluryn, alleen terecht als ze geen drugs gebruiken en een dagbesteding (werk of scholing) hebben. En in de Cranenburgsestraat wonen zo'n 40 cliënten  van Pluryn. Het gaat om volwassenen en ouderen met een meervoudige beperking, die sterk gedragsgestoord zijn. Ook hier is er 24-uursbegeleiding. 

Incidenten

De groep bewoners van Pluryn is langzaam aan het veranderen en er is vaker sprake van zwaardere problema­tiek

Sociaal Groesbeek stelde vlak voor de zomer al dat er sprake is van een toenemend aantal incidenten rond cliënten van Pluryn. De politie reageerde toen als volgt: 'De meldingen gerelateerd aan Pluryn betreffen voornamelijk mishandelingen, bedreigingen, vernielingen, vermissingen en ondersteuning bij het plaatsen van een cliënt in de separeercel.' 


De partij vroeg daarop aan burgemeester en wethouders of de problemen voldoende beheersbaar blijven, ook al omdat er 'meer cliënten met zwaardere gedragsproblemen' naar Pluryn-Groesbeek komen. Dat wordt door de gemeente erkend. 'De groep bewoners van Pluryn is langzaam aan het veranderen en er is vaker sprake van zwaardere problematiek'.

Sociaal Groesbeek wilde weten of dat tot gevolg heeft dat de veiligheid in het dorp in het geding komt. Volgens B en W is 'bij alle meldingen waar inzet van de politie wordt gevraagd de veiligheid op de een of andere manier in het geding'. Sociaal Groesbeek vindt dat geen antwoord. 'Dat zegt niets over de ernst van de situatie. Is er sprake geweest van acuut of levensbedreigend gevaar?', zo stelt de SG nu in een aanvullende vraag.

De gemeente heeft 30 dagen de tijd om te reageren.


 

Zorgelijke situatie Pluryn: Sociaal Groesbeek stelt opnieuw vragen aan college B & W Berg en Dal.

 

GROESBEEK – De politie wordt pas gebeld als het echt niet meer anders kan en soms zelfs als het te laat is. En nabij Pluryn-locaties aan de Kerkstraat en de Cranenburgsestraat in Groesbeek wordt gehandeld in verdovende middelen.

Personeel en wijkagenten weten er van en Sociaal Groesbeek vuurt opnieuw vragen af aan het college van burgemeester en wethouders in Berg en Dal.

Incidenten

 

Eerder al stelde de lokale Groesbeekse partij vragen over de zorgelijke situatie omtrent Pluryn-clienten. Antwoord: 1 op de 5 meldingen uit het dorp Groesbeek is gerelateerd aan Pluryn en de doelgroep wordt zwaarder. De incidenten waar over gesproken wordt zijn brandstichting, ruzies in het openbaar, vermissingen en aanhoudingen met geweld. Onlangs was het raak aan de Cranenburgsestraat en enkele weken daarvoor aan de Nijmeegsebaan.

20% zeer veel

 

“Wij vinden 20 procent verhoudingsgewijs zeer veel, zegt Sociaal Groesbeek daar nu over en komt met vervolgvragen. “In hoeverre heeft dit geleid tot capaciteitsproblemen elders?, vraagt de partij zich af. Volgens het college is er geen stijgende of dalende trend zichtbaar vanaf 2015. Sociaal Groesbeek wil die cijfers inzien.

Te laat

 

Maar er zijn nieuwe vragen. De partij zegt informatie te hebben vanuit het personeel dat de politie steeds vaker in een later stadium wordt gebeld. “Dit wil zeggen dat dat pas gedaan wordt als het ‘echt niet meer anders kan en het eigenlijk al te laat is/kan zijn”. Sociaal Groesbeek wil weten of dit bij politie en gemeente bekend is.

Verdovende middelen

 

Personeel laat ook weten dat er nabij Pluryn-locaties aan de Kerkstraat en Cranenburgsestraat in Groesbeek wordt gehandeld in verdovende middelen. Ook wijkagenten in de gemeente Berg en Dal zouden hiervan op de hoogte zijn. Burgemeester en wethouders wordt gevraagd of dit bij hen ook bekend is en wat de actie daarop is.

Raad half geïnformeerd

 

Tot slot valt Sociaal Groesbeek over het feit dat de gemeenteraad niet duidelijk is geïnformeerd over de verandering van de doelgroep van Pluryn. De groep wordt zwaarder. Men wil daarom alsnog uitgebreide informatie hierover, liefst middels een informatieavond.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl

 

SG begint meldpunt voor klachten huurders

 

GROESBEEK - De politieke partij Sociaal Groesbeek is een meldpunt begonnen voor klachten van huurders die vastlopen bij hun verhuurder. Voor huurders van de wooncorporaties (Oosterpoort en Waardwonen) én  particuliere verhuurders, zoals Vestia.

De reden is, zo zegt SG-voorman Hans Peters, 'dat wij op straat nogal eens aangesproken worden door huurders die een klacht hebben met de vraag 'Kunnen jullie daar nou niks aan doen'?

Let wel: de klagende huurders moeten zich eerst met hun klacht tot de verhuurder gewend hebben. ,,Maar als ze daar niet verder komen, dan kunnen ze zich tot ons wenden om hulp", aldus Peters.

Ofschoon pas net gestart, zijn er al enkele klachten bij het meldpunt binnen gekomen. Die hebben vooral betrekking op overlast en op de oplevering van een woning. ,,Er komen vaker mensen in een wijk wonen - landelijk beleid - die begeleiding nodig hebben. Maar aan die begeleiding schort het wel eens", zegt Peters. ,,Er wordt althans vooral in dit soort gevallen geklaagd over overlast: nachtelijke herrie en zo.''

Tegels

 

En wat betreft het opleveren van een woning? ,,Tuinen waar de tegels uit zijn: woonkamers waar de plinten weg zijn en een nieuw gipsplafond (dat wel) dat niet gestuct is.  Zo lever je een woning niet op.  En veel huurders, denk aan mensen die in scheiding liggen, hebben gewoon het geld niet om dat dan zelf maar te doen. En wat te denken van  de huurders van Vestia die een appartement huren en daar een betaalde parkeerplek bij moeten nemen, ook als ze geen auto hebben?"

Vestia laat weten dat 'ons beleid is dat als een parkeerplaats gekoppeld is aan de woning, deze afgenomen moet worden'. ,,Men mag de parkeerplaats doorverhuren en wij bieden dan een standaard huurovereenkomst aan die de huurder kan gebruiken. De achtergrond is dat gemeenten ons soms verplichten bij nieuwbouw parkeerplaatsen te creëren. Bij dit complex (in Groesbeek-centrum, red.) is er voor gekozen deze parkeerplaatsen te koppelen aan de woning om het project rendabel te houden.''

Wooncorporatie Oosterpoort is gematigd enthousiast over het nieuwe meldpunt. ,,We begrijpen dat huurders zich in sommige gevallen niet gehoord voelen. Dan is zo’n initiatief als dit meldpunt fijn. Het is laagdrempelig", aldus een woordvoerster.

Het emailadres dat speciaal hiervoor geopend is: huurproblemen@sociaalgroesbeek.nl


Bouwkeet bij 't  Kruus.

Sociaal Groesbeek op tv zender RN7.Berg en Dal: geen spoortje en geen windmolens

GROESBEEK - Reactivering van het spoorlijntje Nijmegen-Kleef is wat de nieuwe 'regering' van Berg en Dal betreft niet aan de orde. En voor windmolens is in deze gemeente ook al geen plaats.

Dat bleek dinsdagavond in het gemeentehuis in Groesbeek, waar de kersverse coalitie van CDA, GroenLinks, Polderbreed en GVP (Groesbeekse Volks Partij)  na anderhalve week van onderhandelingen hun plannen voor de komende vier jaar bekend maakten.

Verdere speerpunten zijn dat het centrum van Groesbeek niet afgesloten wordt voor het verkeer. Gekeken wordt of hier 'shared space' ingevoerd kan worden. Dat is een  verkeerssituatie waarbij alle weggebruikers (auto's, voetgangers en fietsers) dezelfde rechten hebben. 

De verwachting is dat alle verkeersdeelnemers dan extra voorzichtig zijn en dat auto's het centrum vaker zullen mijden. Het CDA wilde het centrum per se open houden voor auto's; GroenLinks pleitte verkeersluw of zelfs afsluiten voor auto's. Deze partijen hebben elkaar in het midden getroffen.

Mobiliteitsonderzoek

Overigens kondigt de coalitie een mobiliteitsonderzoek aan naar de toenemende verkeersdruk, ook in Leuth en Breedeweg. Daarbij wordt ook vervoer over water (het watertaxiplan van het CDA) meegenomen en wordt er extra aandacht gegeven aan de voetganger en de fietser. 

Als het gaat om de dijken in de polder: die blijven open voor verkeer.  Wel wordt overwogen om parkeren of zelfs stoppen op de dijken - vooral in het weekend is het er druk - te verbieden. Bekeken wordt - een suggestie van Polderbreed - of er bij boeren in weilanden parkeerplaatsen ingericht kunnen worden.

Wat betreft duurzaamheid concludeerde de nieuwe GroenLinks-wethouder Nelson Verheul dat er 'geen draagvlak is voor windmolens'. Verheul gaat nu op zoek naar andere oplossingen.  Zoals 'participatie in schone energie buiten de gemeentegrenzen', zoals in het regeerakkoord genoemd wordt. Denk aan het leasen van windmolens op zee.

De coalitie wil voorts een onderzoek naar een 'alternatieve invulling' van de megafarm aan de Dennenkamp in Groesbeek. Een plan om hier een melkfabriek in te vestigen werd eerder door de raad afgewezen. De hondenpoep wordt aangepakt, zonder hondenbelasting in te voeren; de belastingen gaan sowieso niet omhoog, alleen als laatste redmiddel. 

Bouwen

Er wordt gebouwd in Groesbeek, Beek, Millingen, Leuth en Kekerdom (620 huizen tot 2027).  Ofschoon steeds meer mensen zorg nodig hebben, wordt ernaar gestreefd om op de kosten van inhuur binnen vier jaar met vier ton terug te brengen, zoals onder meer door de GVP bepleit. Dat moet door efficiënter te gaan werken.