Huurproblemen.

Sociaal Groesbeek heeft een meldpunt geopend waar huurders terecht kunnen met klachten over onderhoud, overlast en overige problemen. Sociaal Groesbeek ontvangt regelmatig klachten van inwoners welke zich niet gehoord voelen door de woningbouwvereniging.


De partij heeft hierover al gesprekken gevoerd met de directie van Oosterpoort en heeft binnen die organisatie een klachtencontactpersoon aangewezen gekregen. Ook heeft Sociaal Groesbeek contact gehad met een vertegenwoordiger van Waard wonen. Beide organisaties sluiten jaarlijks een convenant af met de gemeente in de vorm van een woonagenda. Toch blijven er klachten bij huurders bestaan.

Voor deze huurders heeft Sociaal Groesbeek een klachten meldpunt in het leven geroepen en zal deze klachten bundelen. Daarmee gaat de partij naar de verhuurder, maar zal het ook meenemen in de politiek wanneer de woonagenda weer op de agenda staat.

Het meldpunt is er speciaal voor klachten die wel eerst zijn aangekaart bij de verhuurder en waarover de huurder ontevreden of ontstemd is. Met de gebundelde klachten kan de partij zowel de verhuurder als de politiek duidelijk maken dat er wel degelijk klachten bestaan.

Het meldpunt is te mailen via: 

huurproblemen@sociaalgroesbeek.nl