Het Laatste Nieuws.

Sociaal Groesbeek: college moet kaalslag door Staatsbosbeheer stoppen

GROESBEEK - Wandelpaden in het bos die door diesel lekkende houtoogstmachines aan gort worden gereden. Dieren die nauwelijks nog schuilplekken hebben. En nauwelijks groen dat wordt terug geplant voor gekapte bomen. De lokale politieke partij Sociaal Groesbeek heeft nogal wat aan te merken op de jaarlijkse bomenkap in de Groesbeekse bossen.

door Rob Haverkamp 

De partij roept het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal op om met Staatsbosbeheer in gesprek te gaan om te kijken of er niet wat minder bomen omver kunnen of de houtoogst zelfs helemaal te stoppen.

Sociaal Groesbeek wil ook dat het college aan Staatsbosbeheer vraagt wat voor plannen ze hebben met het Groesbeekse bos en of ze de inwoners van Groesbeek kunnen uitleggen waarom er zoveel gekapt wordt. Zelf vinden ze het 'op z’n zachtst gezegd, ook teveel aan houtoogst'.

Schande

'Inwoners spreken er schande van, zonde van ons mooie bos', schrijft Sociaal Groesbeek in een brief aan het college. 'Wij hebben telefonische navraag gedaan bij het ministerie van landbouw en visserij, zij hadden het volgende antwoord: Staatsbosbeheer is een rijk binnen het koninkrijk'.

Het is niet voor het eerst dat de houtoogst in de Groesbeekse bossen voer is voor discussie. In 2016 schreef de PvdA in Berg en Dal al eens een brief aan Staatsbosbeheer. Daarin schreef de PvdA dat ze zich, met vele anderen, grote zorgen maken over het kappen. In die brief wordt gesteld dat 'de kaalslag' in de afgelopen jaren 'waanzinnig' is toegenomen.

boswandeling voor B&W

'Er staat binnenkort ook een bezoek gepland met de wethouders en de burgemeester', reageert boswachter Lydie van Santen. 'Die uitnodiging hebben we heel lang geleden al gestuurd. Nodig blijkt nu', constateert ze nuchter. Al is het niet zo dat er nooit contact is. Ook raadsleden zijn in het verleden uitgenodigd. Er was geen belangstelling. Van Santen: 'Wij hebben die uitnodiging ook al meermaals geboden: ga met ons mee op pad en we willen het graag uitleggen aan jullie. Jammer dat er vragen opnieuw op deze manier gesteld worden, en niet direct aan ons'.

'Er wordt heel goed gekeken natuurlijk of het wel of niet verstandig is om hout daar te oogsten', legt de boswachter uit. 'Er wordt ook gemeten en er wordt rekening gehouden met de hoeveelheid bijgroei. En daarop wordt bijgestuurd waar nodig. Daar wordt echt wel goed naar gekeken.' Waar nodig wordt nieuw groen geplant. 'Dat hebben we toevallig afgelopen week gedaan.'

Verstoring beperkt

'Zo'n houtoogstmachine kan olie lekken', beaamt Van Santen. 'Maar er wordt gewerkt met biologisch afbreekbare olie.' Dat er nauwelijks nog schuilplekken voor de dieren in het bos zijn weerspreekt de boswachter ook. 'We zijn nooit tegelijk in het hele bos bezig. Het Groesbeekse bos is verdeeld in vier delen. Vier werkblokken, zoals we dat dan noemen. En elk jaar zijn we in een ander werkblok bezig. Dus om de vier jaar komen we ergens terug.'

'Dus dat betekent dat er in 3/4e deel op dat moment niet gewerkt wordt met houtoogstmachines of een uitrijder of een vrachtwagen. Dieren zijn slim genoeg natuurlijk en hebben vrij snel door dat er een machine rond rijdt en gaan zich dan in een ander bosvak schuil houden. En daarnaast: een dassenburcht bijvoorbeeld, daar blijven we ruim vandaan. Dan zagen we een boom met de hand weg. Natuurlijk zal er wel iets van verstoring zijn, maar op een beperkte schaal.

Bron: Omroep Gelderland 25 maart 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Column door Sociaal Groesbeek voorzitter Marcel Kersten, 15 maart 2019.

Geldpest

Volgens het woordenboek is dat woord de ziekte van een grote uitgever. Erger nog: het wordt me steeds meer duidelijk dat de lokale politiek een minderwaardigheidscomplex heeft als het gaat om het Groesbeekse centrum. Ik vraag me af waar die sentimenten vandaan komen. Bellevue vult steeds meer winkelruimte. Er zijn meerdere royale parkeergelegenheden, en de Aldi en Jan Linders hebben een prachtige nieuwbouw gekregen. De rij winkels rond Bakker Bart zijn ook mooi opgeknapt.

Dat het centrum misschien achterblijft bij andere gemeenten, ligt vooral aan de situering van de winkelstraten, om nog maar te zwijgen van het 25 jaar oude gemeentehuis, dat werkelijk een wig drijft tussen het algehele winkelplaatje. Heel ironisch, maar als er iets heeft bijgedragen aan een versplinterd centrum, dan is dat de politiek wel.

De economie trekt aan. Ook in de gemeente Berg en Dal. Zoals Hans Peters al memoreerde: wie het breed heeft, laat het breed hangen. Dit ondanks de vraag of het geld goed besteed is, of dat we tienduizenden euro's over de balk gaan smijten. Natuurlijk, de adviesbureaus, die ‘n godsvermogen vragen, moeten ook draaiende worden gehouden, maar in deze zeg ik: niet van ons belastinggeld.

Het zou allemaal nog niet zo erg zijn als dit proefballonnetje gedragen wordt door de wens van de bevolking. Dat is namelijk geenszins het geval. Een raadpleging op het marktterrein leverde Sociaal Groesbeek een duidelijk beeld. Mensen vinden het onnodig en vrezen dat er van het huidige marktplein niet veel meer over blijft. Zelfs de mensen die het best wel een goed plan vinden, moesten toegeven dat dat minder positief is.

En dat is ook niet zo gek. Honderd meter verderop staat ‘n prachtig complex. Een mooie bibliotheek die fraai is opgeknapt. Kapitaalvernietiging van de eerste orde. En dat terwijl energie verbeterende maatregelen het hele complex nog decennia in stand kunnen houden. Maar renovatie is niet sexy.

Sociaal Groesbeek wordt nog wel eens verweten teveel tegen te zijn. Dat is niet zo. We zijn alleen tegen geldverkwanseling en onnozele gedachten dat het centrum nog niet voldoende verbeterd is.

Lokale politiek, doe jezelf en de belastingbetaler van Berg en Dal een deugd, en besteed de in eerste instantie 45 duizend euro, en mogelijk nog veel meer dan dat, aan zaken die belangrijk zijn.

En ga eens van Groesbeek-centrum houden. De levendigheid komt niet uit gebouwen, maar uit de inwoners zelf. Ik moet er in elk geval niet aan denken dat feesttenten en de carnaval, om nog maar te zwijgen over de kermis, door een nieuwe Mallemolen weer naar het kermisterrein worden verbannen. Hoe ironisch wil je het hebben. Een levendiger centrum, maar de publiekstrekkers hebben geen plaats meer in het échte centrum?

Inmiddels is er vóór het onderzoek gestemd. Sociaal Groesbeek was de enige partij die zijn stem tégen het onderzoek liet horen. Dat is duidelijke politiek, niet minder duidelijk dan de mening van de mensen op straat, mensen die hun gezonde verstand gebruiken, mensen die content zijn met het huidige centrum en die er niet voor voelen om voor Sinterklaas te spelen. Trots op je dorp ben je immers in je hart, en niet omdat elke vierkante meter volgepropt moet worden!

Marcel Kersten-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Landingsplaatsen moeten op lijst cultureel erfgoed, stelt Sociaal Groesbeek voor

GROESBEEK - Op 17 september 1944 sprongen boven Groesbeek de luchtlandingstroepen (82nd Airborne Division) uit de vliegtuigen: zij kwamen neer op Klein Amerika en langs de Wylerbaan. Daarom moeten deze plekken aangewezen worden als cultureel erfgoed.

Een voorstel van deze strekking zal Sociaal Groesbeek donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in het gemeentehuis van Berg en Dal indienen. 'Deze historische plaatsen moeten we beschermen en behouden zodat toekomstige generaties kunnen blijven herdenken wat zich hier voor onze vrijheid heeft afgespeeld', aldus Sociaal Groesbeek.

Economie

Sociaal Groesbeek wijst erop dat ‘onze gemeente een belangrijke rol gespeeld heeft tijdens de operatie Market Garden. Herinneringstoerisme is belangrijk geworden in Berg en Dal. De luchtlandingsplaatsen en het Bevrijdingsmuseum spelen hierin een belangrijke rol. En het toerisme stimuleert de plaatselijke economie.’

Sociaal Groesbeek wil dan ook dat de gemeente contact opneemt met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, en wil dat ook in de bestemmingsplannen vastgelegd wordt dat het om cultureel erfgoed gaat. Hoeveel geld daarvoor nodig is, is nog niet bekend. Maar Sociaal Groesbeek wil wel budget beschikbaar stellen.

Bron: de Gelderlander 29 okt. 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SG: “Bosvijver ‘t Koepeltje moet gerenoveerd worden”

GROESBEEK – Sociaal Groesbeek (SG) wil dat bosvijver ‘t Koepeltje (De Koepel) in Groesbeek wordt gerenoveerd.

De lokale partij zal daarom een motie indienen tijdens het begrotingsdebat van aanstaande donderdag.  

Hulpactie in de zomer

Tijdens de droogte deze zomer hebben twee inwoonsters uit Groesbeek het initiatief genomen om de drooggevallen vijver te vullen met water. De brandweer in Groesbeek pompte 20.000 liter water in de bosvijver, zodat de dieren waren voorzien van drinkwater. De vijver loopt telkens langzaam leeg.  

Dieren en historie

De vijver is niet alleen belangrijk om dienst te doen als drinkwater. “Vooral kikkers, padden, salamanders maar libellen zijn voor hun voortplanting afhankelijk van watertjes zoals De Koepel “, zegt SG. Ook vanuit historisch oogpunt is het de moeite waard om de vijver te kunnen behouden. De vijver staat volgens SG al sinds 1570 aangegeven onder de naam “Vlasroet”. De naam “De Koepel” zou na 1860 bedacht zijn.  

Het college van burgemeester en wethouders wordt in de motie verzocht om contact op te nemen met Staatsbosbeheer en een plan te bedenken om renovatie mogelijk te maken.  

 

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociaal Groesbeek: 'weet u dat daar gedeald wordt?'

GROESBEEK - De lokale politieke partij Sociaal Groesbeek trekt aan de bel over 'handel in verdovende middelen bij de Pluryn-locaties Kerkstraat en Cranenburgsestraat'. 

Sociaal Groesbeek doet dat in een schriftelijke vraag aan burgemeester en wethouders. 'Bij personeel van Pluryn en wijkagenten is bekend dat bij deze locaties wordt gedeald. Is dat u ook  bekend en zo ja, wat is uw actie daarop?', zo wil Sociaal Groesbeek weten.

De politie laat desgevraagd weten dat 'er enkele weken geleden twee dealers en een gebruiker in de Cranenburgsestraat zijn aangehouden'. Hangende het onderzoek kan de politie geen verdere mededelingen doen. Of het cliënten van Pluryn betreft kan ook een woordvoerster van Pluryn niet zeggen. Wel dat hier 'kwetsbare mensen wonen en daar komen dealers op af'.  

In de Kerkstraat is de Pluryn-afdeling Kemnade-Buiten gevestigd: een voorziening voor een gemengde groep cliënten (25) met een licht verstandelijke handicap (25 tot 65 jaar) en met uiteenlopende problematieken. Er is 24-uursbegeleiding aanwezig. Cliënten kunnen in Kemnade-Buiten, blijkens de website van Pluryn, alleen terecht als ze geen drugs gebruiken en een dagbesteding (werk of scholing) hebben. En in de Cranenburgsestraat wonen zo'n 40 cliënten  van Pluryn. Het gaat om volwassenen en ouderen met een meervoudige beperking, die sterk gedragsgestoord zijn. Ook hier is er 24-uursbegeleiding. 

Incidenten

De groep bewoners van Pluryn is langzaam aan het veranderen en er is vaker sprake van zwaardere problema­tiek

Sociaal Groesbeek stelde vlak voor de zomer al dat er sprake is van een toenemend aantal incidenten rond cliënten van Pluryn. De politie reageerde toen als volgt: 'De meldingen gerelateerd aan Pluryn betreffen voornamelijk mishandelingen, bedreigingen, vernielingen, vermissingen en ondersteuning bij het plaatsen van een cliënt in de separeercel.' 


De partij vroeg daarop aan burgemeester en wethouders of de problemen voldoende beheersbaar blijven, ook al omdat er 'meer cliënten met zwaardere gedragsproblemen' naar Pluryn-Groesbeek komen. Dat wordt door de gemeente erkend. 'De groep bewoners van Pluryn is langzaam aan het veranderen en er is vaker sprake van zwaardere problematiek'.

Sociaal Groesbeek wilde weten of dat tot gevolg heeft dat de veiligheid in het dorp in het geding komt. Volgens B en W is 'bij alle meldingen waar inzet van de politie wordt gevraagd de veiligheid op de een of andere manier in het geding'. Sociaal Groesbeek vindt dat geen antwoord. 'Dat zegt niets over de ernst van de situatie. Is er sprake geweest van acuut of levensbedreigend gevaar?', zo stelt de SG nu in een aanvullende vraag.

De gemeente heeft 30 dagen de tijd om te reageren.


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorgelijke situatie Pluryn: Sociaal Groesbeek stelt opnieuw vragen aan college B & W Berg en Dal.

 

GROESBEEK – De politie wordt pas gebeld als het echt niet meer anders kan en soms zelfs als het te laat is. En nabij Pluryn-locaties aan de Kerkstraat en de Cranenburgsestraat in Groesbeek wordt gehandeld in verdovende middelen.

Personeel en wijkagenten weten er van en Sociaal Groesbeek vuurt opnieuw vragen af aan het college van burgemeester en wethouders in Berg en Dal.

Incidenten

 

Eerder al stelde de lokale Groesbeekse partij vragen over de zorgelijke situatie omtrent Pluryn-clienten. Antwoord: 1 op de 5 meldingen uit het dorp Groesbeek is gerelateerd aan Pluryn en de doelgroep wordt zwaarder. De incidenten waar over gesproken wordt zijn brandstichting, ruzies in het openbaar, vermissingen en aanhoudingen met geweld. Onlangs was het raak aan de Cranenburgsestraat en enkele weken daarvoor aan de Nijmeegsebaan.

20% zeer veel

 

“Wij vinden 20 procent verhoudingsgewijs zeer veel, zegt Sociaal Groesbeek daar nu over en komt met vervolgvragen. “In hoeverre heeft dit geleid tot capaciteitsproblemen elders?, vraagt de partij zich af. Volgens het college is er geen stijgende of dalende trend zichtbaar vanaf 2015. Sociaal Groesbeek wil die cijfers inzien.

Te laat

 

Maar er zijn nieuwe vragen. De partij zegt informatie te hebben vanuit het personeel dat de politie steeds vaker in een later stadium wordt gebeld. “Dit wil zeggen dat dat pas gedaan wordt als het ‘echt niet meer anders kan en het eigenlijk al te laat is/kan zijn”. Sociaal Groesbeek wil weten of dit bij politie en gemeente bekend is.

Verdovende middelen

 

Personeel laat ook weten dat er nabij Pluryn-locaties aan de Kerkstraat en Cranenburgsestraat in Groesbeek wordt gehandeld in verdovende middelen. Ook wijkagenten in de gemeente Berg en Dal zouden hiervan op de hoogte zijn. Burgemeester en wethouders wordt gevraagd of dit bij hen ook bekend is en wat de actie daarop is.

Raad half geïnformeerd

 

Tot slot valt Sociaal Groesbeek over het feit dat de gemeenteraad niet duidelijk is geïnformeerd over de verandering van de doelgroep van Pluryn. De groep wordt zwaarder. Men wil daarom alsnog uitgebreide informatie hierover, liefst middels een informatieavond.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SG begint meldpunt voor klachten huurders

 

GROESBEEK - De politieke partij Sociaal Groesbeek is een meldpunt begonnen voor klachten van huurders die vastlopen bij hun verhuurder. Voor huurders van de wooncorporaties (Oosterpoort en Waardwonen) én  particuliere verhuurders, zoals Vestia.

De reden is, zo zegt SG-voorman Hans Peters, 'dat wij op straat nogal eens aangesproken worden door huurders die een klacht hebben met de vraag 'Kunnen jullie daar nou niks aan doen'?

Let wel: de klagende huurders moeten zich eerst met hun klacht tot de verhuurder gewend hebben. ,,Maar als ze daar niet verder komen, dan kunnen ze zich tot ons wenden om hulp", aldus Peters.

Ofschoon pas net gestart, zijn er al enkele klachten bij het meldpunt binnen gekomen. Die hebben vooral betrekking op overlast en op de oplevering van een woning. ,,Er komen vaker mensen in een wijk wonen - landelijk beleid - die begeleiding nodig hebben. Maar aan die begeleiding schort het wel eens", zegt Peters. ,,Er wordt althans vooral in dit soort gevallen geklaagd over overlast: nachtelijke herrie en zo.''

Tegels

 

En wat betreft het opleveren van een woning? ,,Tuinen waar de tegels uit zijn: woonkamers waar de plinten weg zijn en een nieuw gipsplafond (dat wel) dat niet gestuct is.  Zo lever je een woning niet op.  En veel huurders, denk aan mensen die in scheiding liggen, hebben gewoon het geld niet om dat dan zelf maar te doen. En wat te denken van  de huurders van Vestia die een appartement huren en daar een betaalde parkeerplek bij moeten nemen, ook als ze geen auto hebben?"

Vestia laat weten dat 'ons beleid is dat als een parkeerplaats gekoppeld is aan de woning, deze afgenomen moet worden'. ,,Men mag de parkeerplaats doorverhuren en wij bieden dan een standaard huurovereenkomst aan die de huurder kan gebruiken. De achtergrond is dat gemeenten ons soms verplichten bij nieuwbouw parkeerplaatsen te creëren. Bij dit complex (in Groesbeek-centrum, red.) is er voor gekozen deze parkeerplaatsen te koppelen aan de woning om het project rendabel te houden.''

Wooncorporatie Oosterpoort is gematigd enthousiast over het nieuwe meldpunt. ,,We begrijpen dat huurders zich in sommige gevallen niet gehoord voelen. Dan is zo’n initiatief als dit meldpunt fijn. Het is laagdrempelig", aldus een woordvoerster.

Het emailadres dat speciaal hiervoor geopend is: huurproblemen@sociaalgroesbeek.nl


Bouwkeet bij 't  Kruus.

Sociaal Groesbeek op tv zender RN7.Berg en Dal: geen spoortje en geen windmolens

GROESBEEK - Reactivering van het spoorlijntje Nijmegen-Kleef is wat de nieuwe 'regering' van Berg en Dal betreft niet aan de orde. En voor windmolens is in deze gemeente ook al geen plaats.

Dat bleek dinsdagavond in het gemeentehuis in Groesbeek, waar de kersverse coalitie van CDA, GroenLinks, Polderbreed en GVP (Groesbeekse Volks Partij)  na anderhalve week van onderhandelingen hun plannen voor de komende vier jaar bekend maakten.

Verdere speerpunten zijn dat het centrum van Groesbeek niet afgesloten wordt voor het verkeer. Gekeken wordt of hier 'shared space' ingevoerd kan worden. Dat is een  verkeerssituatie waarbij alle weggebruikers (auto's, voetgangers en fietsers) dezelfde rechten hebben. 

De verwachting is dat alle verkeersdeelnemers dan extra voorzichtig zijn en dat auto's het centrum vaker zullen mijden. Het CDA wilde het centrum per se open houden voor auto's; GroenLinks pleitte verkeersluw of zelfs afsluiten voor auto's. Deze partijen hebben elkaar in het midden getroffen.

Mobiliteitsonderzoek

Overigens kondigt de coalitie een mobiliteitsonderzoek aan naar de toenemende verkeersdruk, ook in Leuth en Breedeweg. Daarbij wordt ook vervoer over water (het watertaxiplan van het CDA) meegenomen en wordt er extra aandacht gegeven aan de voetganger en de fietser. 

Als het gaat om de dijken in de polder: die blijven open voor verkeer.  Wel wordt overwogen om parkeren of zelfs stoppen op de dijken - vooral in het weekend is het er druk - te verbieden. Bekeken wordt - een suggestie van Polderbreed - of er bij boeren in weilanden parkeerplaatsen ingericht kunnen worden.

Wat betreft duurzaamheid concludeerde de nieuwe GroenLinks-wethouder Nelson Verheul dat er 'geen draagvlak is voor windmolens'. Verheul gaat nu op zoek naar andere oplossingen.  Zoals 'participatie in schone energie buiten de gemeentegrenzen', zoals in het regeerakkoord genoemd wordt. Denk aan het leasen van windmolens op zee.

De coalitie wil voorts een onderzoek naar een 'alternatieve invulling' van de megafarm aan de Dennenkamp in Groesbeek. Een plan om hier een melkfabriek in te vestigen werd eerder door de raad afgewezen. De hondenpoep wordt aangepakt, zonder hondenbelasting in te voeren; de belastingen gaan sowieso niet omhoog, alleen als laatste redmiddel. 

Bouwen

Er wordt gebouwd in Groesbeek, Beek, Millingen, Leuth en Kekerdom (620 huizen tot 2027).  Ofschoon steeds meer mensen zorg nodig hebben, wordt ernaar gestreefd om op de kosten van inhuur binnen vier jaar met vier ton terug te brengen, zoals onder meer door de GVP bepleit. Dat moet door efficiënter te gaan werken.