Welkom op de website van Sociaal Groesbeek.


VOLG, SOCIAAL GROESBEEK EN GVP GAAN OP IN NIEUWE LOKALE PARTIJ

De kogel is door de kerk. De Groesbeekse lokale partijen hebben besloten tot een fusie. Het duurde wat langer dan gepland door de coronabeperkingen, maar recent hebben de leden van VOLG, Sociaal Groesbeek en Groesbeekse Volkspartij ingestemd met een samengaan van deze partijen. Ingestemd ook met de statuten voor een nieuwe partij, een hoofdlijnenakkoord dat de basis vormt voor het verkiezingsprogramma en een richtlijn voor samenstelling van de kieslijst. Er is inmiddels ook een werkbestuur gevormd, bestaande uit Ruud v/d Lest, Lies van Campen (VOLG), Marcel Kersten (Sociaal Groesbeek), Henk van Rensen en Sjaak Thijssen (Groesbeekse Volkspartij).

De nieuwe partij – een naam wordt nog gezocht – wil bijdragen aan een sterk gemeentebestuur en zoekt de samenwerking met andere partijen. Met de lokale partijen Voor Berg en Dal, Polderbreed en GJS – die ook hebben besloten tot een fusie – zijn al afspraken gemaakt over regelmatig overleg. Daarmee denken we gezamenlijk een vuist te kunnen maken in het belang van al onze inwoners.

In de statuten hebben we opgenomen, dat de nieuwe partij denkend vanuit de inwoner streeft naar concrete oplossingen voor lokale problemen en behoud en versterking van de leefbaarheid in de diverse kernen van de gemeente. Kwetsbare groepen verdienen bijzondere aandacht, net als het verenigingsleven en cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden.

In het hoofdlijnenakkoord zijn we het eens geworden over de prioriteiten voor de komende jaren:

-         welzijn, maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg, die bereikbaar blijft voor de inwoners, die dat het      hardste nodig hebben;

-         maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken of tegen te gaan;

-         betaalbare huisvesting en meer kansen voor starters.

In de loop van 2021 gaan we aan de slag met een uitwerking tot een concreet en actueel programma, waarin natuurlijk ook andere onderwerpen uitgebreid aan bod komen en waarmee we de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in kunnen gaan.

Voor de samenstelling van de kieslijst zal een vertrouwenscommissie worden gevormd, waarin VOLG, Sociaal Groesbeek en Groesbeekse Volkspartij elk één lid zullen aanwijzen.

We denken daarmee een stevige basis te hebben gelegd voor een nieuwe sterke, lokale partij met een eigen identiteit, waarin het goede van de drie “oude” partijen is verenigd.


Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:

- Ruud vd Lest, r.vdlest@chello.nl

- Marcel Kersten, serpyluna@gmail.com

- Sjaak Thijssen, j.g.m.thijssen1954@gmail.com


Marcel Kersten

Voorzitter  

                     

Overtuiging en standpunten:

Sociaal Groesbeek is een partij van socialistische signatuur. De partijbeginselen zijn achtereenvolgens gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid. Speerpunten van de partij zijn onder meer 'het recht van het betaalbaar wonen' en een jongerenbeleid dat 'samen met en niet namens de jongeren wordt gemaakt'

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

De gemeenteraad verkiezingen van 2018 hadden voor de Groesbeekse lokale partijen helaas een slechte opkomst in Groesbeek. In de polder was er juist een goede opkomst wat voor de verkiezingsuitslag grote gevolgen had. De nieuwe partij Polderbreed wist maar liefst 3 zetels te bemachtigen. De Groesbeekse lokale partijen verloren zetels. VOLG en de GVP verloren beide een zetel en kwamen uit op 2 zetels. Sociaal Groesbeek verloor weliswaar stemmen maar hield er nog genoeg over om hun 2 zetels van 2014 te behouden.

De partijen Voor Berg en Dal en GJS behaalden ook beide 2 zetels. Van de landelijke partijen was het CDA de winnaar met 4 zetels en behaalde Groen Links volledig onverwacht 3 zetels. De PvdA verloor een zetel en hield er nog maar 1 over. Net zoveel als de VVD en D'66.De gemeente Berg en Dal heeft een nieuwe coalitie. Deze is gevormd uit CDA (4), Groen Links (3), Polderbreed (3) en de GVP (2).


Klik voor het "laatste nieuws" bovenaan deze pagina in de groene balk.

 

Op de pagina “Even voorstellen” staan de partijleden van Sociaal Groesbeek.